Formation des formateurs

Visant l’excellence, l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents Police (ENIAP) met la formation de son personnel au centre de sa politique de gestion des Ressources Humaines. « Nous avons besoin d’apprendre à faire avant

Travaux de construction du mur de clôture de l’ENIAP

La reprise des travaux de construction du mur de clôture de l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police a eu lieu le 07 Février 2018.

La durée des travaux de construction est de 120 jours  et c’est l’Entreprise ERT-GC Lot 07P 126 Mahazoarivo Sud Antsirabe I qui vont l’exécuter, c’est la même entreprise qui  a fait le 110m  mur de clôture déjà installé.

Fisaorana ny amin’ny fandraisana anjara fanitarana Tamboho

Fisaorana ireo « Fonctionnaires de Police » nandray anjara tamin’ny fanampiana ny amin’ny fanamboarana sy fanitarana ny Tamboho manodidina ny  Toby ENIAP.

Tsindrio eto (fichier PDF)

« Rentrée des Formateurs »

Nosokafana tamin’ny  fomba ofisialy ny Alatsinainy faha 05 Febroary 2018,  tamin’ny 02 ora tolakandro ny « Rentrée des formateurs » teto anivon’ny Sekolim-Pirenena manofana mpianatra ho «  Inspecteurs » sy « Agents » de Police ; Izay notarihan’ny Commissaire de Police RAKOTONIAINA Hajatiana Nambinina, Chef du Service des Etudes et de la Programmation Pédagogique  eto amin’ny ENIAP.

Fandraisana Mpianatra ho Polisy vaovao

Handray Mpianatra vaovao miisa 1100 ny Sekolim – Pirenena manofana ho «INSPECTEURS» sy «AGENTS» de Police (ENIAP ANTSIRABE), amin’ity taona 2018 ity.

Efa vonona ny amin’izany ny Sekoly, ary efa misy ny foto – drafitr’asa lehibe handraisana ireo Mpianatra ireo, toy ny :

  • Efi – trano fatoriana (Dortoir)
  • Efi – trano fisakafoanana (Réfectoire)
  • Efi – trano fianarana (Salle de Classe)

Ireo foto – drafitr’asa ireo dia misy nohatsaraina sy nohitarina mba hampirindra sy hahatomombana ny fandraisana ireo Mpianatra vaovao ireo.

Manao ezika lehibe ny MINISTERAN’NY FILAMINAM – BAHOAKA, amin’ny alalan’ny Sekoly ENIAP, amin’ny fampitomboana ny traikefan’ny Mpanabe sy Mpampiofana eto anivon’ny Sekoly amin’ny fanomezana ofana manaraka ny toe – trandro ankehitriny.

 

Fifaninana hidirana ho Polisim-pirenena

Politika ankapoben’ny Minisiteran’ny filaminam-bahoaka ny fampanatonana bebe kokoa any amin’ny vahoaka ny polisim-pirenena. Io ilay antsoina hoe Polisy manatona ny vahoaka na « Police de proximité ». Tsy ho efa nefa izany raha tsy mitombo ny isan’ny Polisy. Noho izany, nanapa-kevitra ny Ministeran’ny filaminam-bahoaka fa handray mpianatra ho Polisy miisa 650, izay mitsinjara ho
–    Mpianatra ho Agents de Police : 500
–   Mpianatra ho Inspecteurs de Police : 100 ka ho an’ny fifaninanana mivantana ny 80, ho an’ny efa mpandraharaha kosa ny 20.
–    Mpianatra ho officiers de Police : 30 ka ho an’ny fifaninanana mivantana ny 24 ary ho an’ny efa mpandraharaha kosa ny 6.
–    Mpianatra ho Commissaire de Police : 20 ka ho an’ny fifaninanana mivantana ny 16 ary ho an’ny efa mpandraharaha ny 4.
Ny fifaninanana dia hontanterahina ny 15 sy 16 Novembre 2014. Ny andinindininy tsara ho fantatra dia efa natao peta-drindrina amin’ireo sampan-draharaha sy foiben’ny Polisy manerana ny nosy. Ny fetra farany fanaterana ny antotan-taratasy fandraisana anjara dia ny 30 septembre 2014.