Ny asako rahampitso

Nandray anjara tamin’ny trano eva fampahafantarana ireo sehatr’asa azo iantsorohana ho an’ireo mpianatra eny anivon’ny LYCEE, izay nokarakarain’ny Lycée André Resampa Antsirabe (LARA) teto Antsirabe ny Sekolim-Pirenena manofana ho Inspecteurs sy Agents de Police. Tamin’izany no nampahafantarana ireo mpianatra ny amin’ny ankapoben’ny Polisim-pirenena Malagasy:

  • Ny asan’ny Polisim-pirenena
  • Ny andraikiny
  • Ny adidiny eo fampandriana fahalemana eto anivon’ny firenena

Izany dia notanterahina ny Alarobia faha 21 sy Zoma faha 23/03/2018.

Formation en Andragogie

Dans le cadre du renforcement des capacités et dans le programme de la rentrée des formateurs, les personnels de l’ENIAP ont suivi une formation en Andragogie le samedi 17 mars 2018 .Ladite formation est dirigée par le conseiller technique du Ministre de la Sécurité Publique Monsieur RAKOTOARISON Jean Jaques.

Recyclage Armement et Tir

Ho famaranana ny « Recyclage » tamin’ny taranja « Armement et Tir », izay tafiditra indrindra ao anatin’ny « Rentrée des formateurs », eto amin’ny ENIAP,

Formation en GTPI

Nifarana ny Zoma faha 09 Martsa 2018, tamin’ny 12 ora antoandro ny fiofanana mahakasika «Gestes Techniques Professionnels d’Intervention » na GTPI, ho an’ireo mpampiofana eto amin’ny Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police, izay hampita izany ho amin’ireo mpianatra ho Inspecteurs sy Agents de Police taona 2018 – 2019. Miisa 19 ireo mpampiofana nandray anjara tamin’izany, izay nahitana:

  • Officier de Police……………………………… 03
  • Inspecteur de Police………………………… 11
  • Brigadier et Agent de Police……………. 05

Izany fiofanana izany dia tafiditra indrindra ao anatin’ny «rentrée des formateurs» hiomanana ny amin’ny fandraisana ireo mpianatra ho Polisy vaovao.

Andro sy volana maromaro izay nanomanana ny fidiran’ny mpianatra vaovao, betsaka ireo hetsika sy asa fanamboarana foto-drafitr’asa handraisana izany mpianatra vaovao izany. Anisan’izany ny fanamboarana efi-trano fisakafoanana ho an’ny mpianatra, izay efa vita andro vitsivitsy lasa izay ! Efi-trano ambony rihana mety mahazaka mpianatra eo ho eo amin’ny 200 mahery !

Mitohy hatrany ny fanamboarana ny Tamboho

Tsara ny mampahafantatra antsika rehetra mpiara-miasa ato amin’ny fianakaviam-ben’ny Polisim-Pirenena Malagasy tsy ankanavaka, fa mitohy hatrany ny asa fanamboarana ny Tamboho manodidina ny « Camp ENIAP », izany dia noho ireo ezaka avy tamintsika tsirairay avy no nahafahana nanatanteraka izany asa izany !

Fitohizan’ny asa fanamboarana Tamboho

Mitohy hatrany ny asa fanamboarana ny Tamboho manodidina ny « Camp ENIAP », efa betsaka ny efa vita, nefa mbola betsaka ihany koa ny mbola ho vitaina. Fa mino sy manantena hatrany fa tsy maintsy ho vita ny asa !

Formation des formateurs

Visant l’excellence, l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents Police (ENIAP) met la formation de son personnel au centre de sa politique de gestion des Ressources Humaines. « Nous avons besoin d’apprendre à faire avant

Travaux de construction du mur de clôture de l’ENIAP

La reprise des travaux de construction du mur de clôture de l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police a eu lieu le 07 Février 2018.

La durée des travaux de construction est de 120 jours  et c’est l’Entreprise ERT-GC Lot 07P 126 Mahazoarivo Sud Antsirabe I qui vont l’exécuter, c’est la même entreprise qui  a fait le 110m  mur de clôture déjà installé.

Fisaorana ny amin’ny fandraisana anjara fanitarana Tamboho

Fisaorana ireo « Fonctionnaires de Police » nandray anjara tamin’ny fanampiana ny amin’ny fanamboarana sy fanitarana ny Tamboho manodidina ny  Toby ENIAP.

Tsindrio eto (fichier PDF)