Mission d’évaluation de l’intégration des modules de droits de l’homme au niveau des Ecole FDS

Dans le cadre du projet PBF- ARSSAM (Projet de Consolidation de la paix- Volet Appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité à Madagascar). Une  mission d’évaluation de l’intégration des modules de droits de l’homme au niveau des Ecole FDS Ambositra, Antsirabe et  Moramanga a été réalisée. L’équipe ARSSAM du Système des Nations- Unies, a été représentée par  Mr RAZAKAMANANA Tovohery Officier en Droit de l’homme le Mercredi 29 mai 2019 à l’ENIAP  pour effectuer  l’évaluation des formateurs initiales en matière de droits de l’homme.

La dite évaluation a durée 1h 30 mn.

FIVAPOVA

Tonga teto Antsirabe ny  delegasiona ny  FIVAPOVA  foibe  izay notarihan’ny vadin’ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka anio faha 29 Mai 2019 , nitsidika ny Sekoly ENIAP izy ireo tamin’izany ary teo ampahatongavana  dia noraisin’ny Talehan’ny Sekoly ny Commissaire Principal de Police TALILY Damy  tao amin’ny biraony ireto delegasiona ireto. 

FITSIDIHAN’NY ENSP NY ENIAP

Tonga nitsidika ny sekoly ENIAP  « Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police » ry zareo avy amin’ny sekoly ENSP                   Antananarivo « Ecole  Nationale Supérieure de  la Police » izay manofana mpianatra ho « Commissaire de Police » sy « Officier de Police » ny  02 ka hatramin’ny  04 may 2019, izay notarihan’ny Talehan’ny Sekoly  ny Commissaire Divisionnaire de Police RANDRIAMBELO Mandimbin’ny Aina Mbolanoro.

ASA TAGNAMARO ENIAP

Nanantanteraka ny « ASA TAGNAMARO » ny teto anivon’ny Sekoly ENIAP ny Sabotsy 27 Aprily 2019 lasa teo  izay notarihan’Andriamatoa   Commissaire Principal de Police  RAKOTONDRAHELIARIVELO Mamiarisoa  Chef de service Administratif et Financier eto amin’ny Sekoly.

VISITE DES SAPEURS-POMPIERS DE TSARALALANA A L’ENIAP

Les Sapeurs-Pompiers de Tsaralalana Antananarivo ont effectué une visite officielle de l’ENIAP le Vendredi 26 Avril 2019, dirigée par le Lieutenant-Colonel RAMANOARA Francky Daniel, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers.

FANADINANA FAMARANANA

Tanteraka antsakany sy andavany ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana  izay notaterahan’ireo mpianatra ho Polisy eto anivo’ny Sekoly ENIAP

ISIKA REHETRA MIADY AMIN’NY FITSARAM-BAHOAKA

ISIKA REHETRA MIADY AMIN’NY FITSARAM-BAHOAKA
Io no lohahevitra ny atrik’asa momba ny fitsaram-bahoaka izay natao teto Antsirabe ny 3, 4 ary 5 Aprily 2019 teo izay nokarakarain’ny PNUD ary natao tao amin’ny « hôtel des thermes » ary tonga nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy ny Minisitry ny Fitsarana Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques.

Fandalovan’ny solontenan’ny UNICEF teto amin’ny Sekoly ENIAP

Nandalo teto amin’ny Sekoly ENIAP, Ramatoa MICHAELA Nirina  Ranaivo solontenan’ny UNICEF ny 13 martsa 2019 tamin’ny 10 ora sy sasany.Noraisin’Andriamatoa talen’ny Sekoly ny Commissaire Principal de Polisy TALILY Damy, sy ny mpiara-miasa aminy izy tao amin’ny toram-piasany.

Nanamarika io fotoana io ny fanolorana boky avy amin’ny ho fanatevenana ny boky izay misy ao amin’ny « Bibliothèque » ny Sekoly. Nivoitra tamin’ny laha dinika nifanaovana ihany koa ny fampitaovana an’ireo efitrano fianarana telo izay tsy mbola ahitana solosaina, fanamafisam-peo, fahitalavitra sy « video projecteur ».

FANKALAZANA NY ANDRON’NY 08 MARSA 2019 FIVAPOVA ANTSIRABE

08 mars 2019 andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy.

Nakalaza izany ireo vehivavy avy eto amin’ny faritra Vakinankaratra  androany

Tsy diso anjara tamin’izany ireo vehivavy   teto anivon’ny Sekoly ENIAP izay mivondrona ao anatin’ny fikamabanana FIVAPOVA , ary notronin’ireo vehivavy mpianatra  ho « Inspecteur » sy « Agent de police ».

Hazakazaka  nanodidina ny tanana sy  fanatanterahana  « zomba » teo  anoloan’ny tsangam-bato ny fahaleovan-tena  no netin’izy ireo nakanlazana izany ary nisy ihany koa ny fandraisan’izy ireo anjara tamin’ny diabe  teto Antampotananan-Antsirabe  izay niarahan’izy ireo tamin’ireo fikambanam-behivavy maro misy eto Antsirabe, nifarana teny amin’ny tranopokon’olona  izany diabe izany.

FAMBOLEN-KAZO 2019 ENIAP


taom-pambolen-kazo 2019-2020

Namita  ny adidy  tamin’ny fambolen-kazo  ny teto an’ivon’ny  Sekolim-pirenana manofana mpianatra ho « Inspecteurs » sy « Agents » de Police eto Antsirabe na ny ENIAP ny zoma 01 marsa 2019 lasa teo, nadray anjara mavitrika tamin’izany ireo Mpiasa sy ireo Mpianatra teto anivon’ny Sekoly

Teny  Andraikiba no toerana nosafidin’izy ireo nanatanterahana izany fambolen-kazo izany , ary zana-kazo miisa  1500 no novelana  tamin’izany.